Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarig, förpackningstillverkning

Description

Code

2141.9

Description

Ansvariga för förpackningstillverkning definierar och analyserar förpackningsenheter för att undvika skador eller kvalitetsförlust hos de förpackade varorna. De designar även förpackningar i enlighet med produktens specifikationer och erbjuder lösningar på förpackningsproblem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: