Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinvarukonstruktör

Description

Code

2152.1.1

Description

maskinvarukonstruktörer projekterar och utarbetar maskinvarusystem och datorkomponenter, t.ex. kretskort, modem och skrivare. De har ritningskopior och monteringsritningar, utveckling och provning av prototyper och övervakning av produktionsprocessen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser