Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef på resebyrå

Description

Code

1439.8

Description

Chefer på resebyråer ansvarar för en resebyrås personal och verksamhet. De organiserar, marknadsför och säljer turist- och reseerbjudanden till specifika regioner.

Alternativ beteckning

chefer på resebyrå

reseförsäljningschef

resebyråansvarig

chef på resekundservice

resebyråchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser