Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hammarsmed

Description

Code

7221.2

Description

Hammarsmeder använder maskiner och utrustning, särskilt maskinbearbetade hammare, för att forma järnhaltiga och icke-järnhaltiga metallstycken till önskad form. De hanterar smideshammare som faller ned på arbetsstycket för att forma det efter formen (sluten eller öppen, omfattar hela eller en del av arbetsstycket).

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser