Skip to main content

Show filters

Hide filters

fartygselektriker, elektroniska system

Description

Code

7412.8

Description

Fartygselektriker (elektroniska system) utför installation, underhåll och reparation av elektriska och elektroniska system ombord på fartyg, till exempel av luftkonditioneringssystem, lampor, radioapparater, värmesystem, batterier, elektriska ledningar och generatorer. De använder utrustning för diagnostik för att granska fartyg och upptäcka fel. De utför reparationer med hjälp av handverktyg samt specialiserade elektriska instrument och maskiner.

Alternativ beteckning

elektriker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: