Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

transportör av levande djur

Description

Code

8332.6

Description

Transportörer av levande djur sköter transport och flyttning av levande djur, bl.a. kontroll av djurens hälsa och välbefinnande, planering och förberedelse av resor samt lastning och lossning av djur i enlighet med nationell och internationell lagstiftning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: