Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skärvalsoperatör

Description

Code

8189.2

Description

Skärvalsoperatörer förbereder, använder eller sköter maskiner som skära, klyver, bockar eller rätar ut skivor av plåt, papper eller annat material i vissa bredder. De säkerställer även kvaliteten genom att granska olika slutprodukter och iaktta på förhand fastställda toleranser.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: