Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

plastgjutare

Description

Code

8142.2

Description

Plastgjutare förbereder och sköter hydrauliska pressar som komprimerar och bakar plastchips i formar för att producera plastfolie. De reglerar och justerar tryck och temperatur.

Alternativ beteckning

pressningsmaskinskötare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: