Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

civilingenjör, avlopp

Description

Code

2143.3

Description

Civilingenjörer (avlopp) projekterar system och nät för avledning och rening av avloppsvatten från städer och andra bostadsområden. De utformar system som överensstämmer med miljönormer och syftar till att minimera påverkan på ekosystemet och på invånare i närheten av nätet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: