Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flisberedare

Description

Code

8172.1

Description

Flisberedare sköter maskiner som hackar trä i små bitar för användning i spånskivor, för vidare bearbetning till massa eller för användning utan vidare bearbetning. Träet matas in i maskinen och hackas eller krossas med hjälp av diverse mekanismer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: