Skip to main content

Show filters

Hide filters

punktsvetsare

Description

Code

7212.3.4

Description

Punktsvetsare förbereder och hanterar svetsmaskiner avsedda för pressning och sammanfogning av metallföremål. Metallens motståndskraft mot genomledning av elektrisk ström och den värme som alstras under processen möjliggör lokal smältning och sammanfogning av delarna.  

Alternativ beteckning

maskinoperatör punktsvetsning

operatör punktsvetsning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser