Skip to main content

Show filters

Hide filters

avfallschef

Description

Code

1321.2.5

Description

Avfallschefer ger råd om och säkrar efterlevnad av förordningar om anläggningar för hantering, insamling och återvinning av avfall. De utarbetar och tillämpar bestämmelser samt utvärderar efterlevnaden av gällande lagstiftning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser