Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist, geografiska informationssystem

Description

Code

2165.3

Description

Specialister på geografiska informationssystem använder specialiserade datorsystem, tekniska åtgärder och geologiska koncept för att omvandla markinformation och geografisk och geospatial information till visuellt detaljerade digitala kartor och geomodeller över en reservoar. De omvandlar teknisk information såsom marktäthet och markegenskaper till digitala framställningar som kan användas av ingenjörer, regeringar och intressenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: