Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gruvmätare

Description

Code

3117.5

Description

Gruvmätare genomför gränsundersökningar och topografiska undersökningar samt granskar förlopp av gruvarbeten. De hanterar lantmäteriutrustning och använder program för att hämta och tolka relevanta data och utföra beräkningar efter behov.

Scope note

Includes people working on the surface or underground.

Alternativ beteckning

malmletare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: