Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

2:e fartygsingenjör

Description

Code

3151.3

Description

2:e fartygsingenjörer bistår fartygets maskinchef och vakthavande maskinchef vid arbeten på fartygsskrovet. De stödjer driften av huvudmaskinerna, styrmekanismen, elproduktion och andra större delsystem. De kommunicerar med sjöfartsingenjörer om utförande av tekniska arbeten. De säkerställer även korrekt överensstämmelse med säkerhetsstandarder och regleringsstandarder och kan vid behov utföra arbetsuppgifter av en högre befattning.

Alternativ beteckning

2:e maskinist

andre maskinist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: