Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkeslärare, formgivning och brukskonst

Description

Code

2320.1.9

Description

Yrkeslärare i formgivning och brukskonst undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, formgivning och brukskonst, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom formgivning och brukskonst, t.ex. grafisk formgivare eller inredningsdesigner. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom formgivning och brukskonst genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser