Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

samordnare, ekonomisk utveckling

Description

Code

2631.2.3

Description

Samordnare (ekonomisk utveckling) skisserar och genomför politiska åtgärder för att förbättra ett samhälles, en regerings eller en institutions ekonomiska tillväxt och stabilitet. De undersöker ekonomiska trender och samordnar samarbetet mellan institutioner som arbetar med ekonomisk utveckling. De analyserar potentiella ekonomiska risker och konflikter och utarbetar planer för att lösa dem. De ger råd om institutioners ekonomiska hållbarhet och ekonomiska tillväxt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: