Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

produktchef

Description

Code

1223.1

Description

Produktchefer ansvarar för en produkts livscykel. De forskar i och utvecklar nya produkter vid sidan av hantering av befintliga produkter genom marknadsundersökningar och strategisk planering. De utför marknadsförings- och planeringsarbete för att öka vinsten.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser