Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

importchef, drycker

Description

Code

1324.3.2.3

Description

Importchefer (drycker) inför och upprätthåller rutiner för gränsöverskridande verksamhet genom samordning av interna och externa parter.

Alternativ beteckning

exportchef, drycker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: