Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

räddningschef

Description

Code

1349.7

Description

Räddningschefer övervakar en brandkår. De samordnar brandkårens verksamhet samt övervakar och leder brandkåren och räddningspersonalen vid brandbekämpning och räddningsinsatser för att säkra personalens säkerhet och riskbegränsning. De utför administrativa uppgifter för att säkra registerhållning och tillämpar policyer för att förbättra brandkårens verksamhet.

Alternativ beteckning

brandchef

brandmästare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: