Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

räddningschef

Description

Code

1349.7

Description

Räddningschefer övervakar en brandkår. De samordnar brandkårens verksamhet samt övervakar och leder brandkåren och räddningspersonalen vid brandbekämpning och räddningsinsatser för att säkra personalens säkerhet och riskbegränsning. De utför administrativa uppgifter för att säkra registerhållning och tillämpar policyer för att förbättra brandkårens verksamhet.

Alternativ beteckning

brandchef

brandmästare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: