Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöinspektör

Description

Code

3257.1

Description

Miljöinspektörer genomför undersökningar för att se till att områden, organisationer och företag följer miljö- och folkhälsolagstiftningen. De utvärderar miljöklagomål, rapporterar om sina resultat och arbetar för att förebygga framtida risker eller bristande efterlevnad av gällande policyer. Miljöinspektörer tillhandahåller konsultationer för främjande av folkhälsa och säkerhet.

Alternativ beteckning

miljöskyddsinspektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: