Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ingenjör, hälsa och säkerhet

Description

Code

2149.10

Description

Ingenjörer (hälsa och säkerhet) projekterar föremål och program genom att kombinera tekniska principer och hälso- och säkerhetskrav. De planerar skydd och välbefinnande för människor som använder de projekterade föremålen eller utför arbete inom ramen för de projekterade hälso- och säkerhetsprogrammen. De bedömer anläggningar och de risker som de kan medföra (t.ex. föroreningsmaterial, ergonomi, hantering av farliga ämnen osv.) för att utforma och förbättra hälso- och säkerhetsåtgärder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser