Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

formgivare av lädervaror

Description

Code

2163.1.3.3

Description

Formgivare av lädervaror ansvarar för den kreativa processen för lädervaror. De analyserar modetrender, följer marknadsforskning, prognostiserar behov, planerar och utarbetar kollektioner, skapar koncept och tar fram kollektionslinjer. De framställer även provmodeller, skapar prototyper eller prov för presentation och gör reklam för koncept och kollektioner. Under utarbetande av kollektionen fastställer de stämnings- och koncepturval, färgpaletter och material samt upprättar ritningar och skisser. De identifierar de olika materialen och komponenterna och definierar konstruktionsspecifikationerna. De samarbetar med det tekniska teamet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: