Skip to main content

Show filters

Hide filters

försäkringsmäklare

Description

Code

3321.1

Description

Försäkringsmäklare gör reklam för, säljer och ger råd om olika försäkringsavtal såsom livförsäkringar, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och brandförsäkringar till privatpersoner och organisationer. De fungerar även som förmedlare mellan individer eller organisationer och försäkringsbolag, förhandlar om det bästa försäkringsavtalet för kunden och ordnar försäkringsskydd vid behov. Försäkringsmäklare samarbetar med nya presumtiva kunder, lämnar dem offerter för deras försäkringsbehov, bistår dem vid undertecknandet av nya försäkringsavtal och föreslår specifika lösningar på deras specifika problem.

Scope note

Includes insurance intermediaries.

Alternativ beteckning

försäkringsförmedlare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: