Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

fräsare, metall

Description

Code

7223.4.6

Description

Metallfräsare förbereder, programmerar och styr fräsmaskiner som skär av överflödigt material från metallarbetsstycken med hjälp av en datorstyrd roterande fräsenhet. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för fräsmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar på styrenheter, till exempelskärdjup eller rotationshastighet.

Alternativ beteckning

CNC-fräsare

gängfräsare

kuggfräsare

NC-fräsare, metall

planfräsare

universalfräsare

verktygsfräsare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser