Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

fysioterapeut, avancerad nivå

Description

Code

2264.1

Description

Fysioterapeuter (avancerad nivå) är högspecialiserade. De fattar komplexa beslut och hanterar risker i oförutsägbara sammanhang och inom ett fastställt område. De kan vara inriktade på ett visst område av klinisk praxis, utbildning, forskning eller professionell ledning.

Alternativ beteckning

sjukgymnast, avancerad nivå

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser