Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vindkrafttekniker, landbaserad vindkraft

Description

Code

3131.2

Description

Ingenjörer som arbetar med landbaserad vindkraft projekterar, installerar och underhåller vindkraftverk och vindkraftverksutrustning. De forskar om och testar olika platser för att hitta den mest produktiva platsen, provar utrustning och komponenter såsom vindturbinblad och utarbetar strategier för en effektivare energiproduktion och miljömässig hållbarhet.

Alternativ beteckning

vindkraftsoperatör på land

servicetekniker för vindkraftverk

reparationstekniker på land för vindkraftverk

operatör för vindkraftverk på land

vindparkstekniker

tekniker för underhåll av vindkraftverk på land

vindtekniker på land

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser