Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektör, industriavfall

Description

Code

3257.4

Description

Inspektörer (industriavfall) genomför kontroller i företag för att säkerställa efterlevnad av avfalls- och miljöbestämmelser. De kontrollerar dokumentationen om avfallshantering, samlar in prover för analys och iakttar industriella metoder. De kan ge råd om förebyggande eller korrigerande åtgärder för att förbättra hantering eller bortskaffande av industriavfall.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: