Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

trädgårdsdesigner

Description

Code

2162.1.1

Description

Trädgårdsdesigner projekterar och skapar offentliga platser utomhus, landmärken, strukturer, parker, trädgårdar och privata trädgårdar för att uppnå miljömässiga, sociala och estetiska resultat.

Alternativ beteckning

trädgårdsarkitekt

designer av trädgårdar

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: