Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

journalist

Description

Code

2642.1

Description

Journalister förbereder, kontrollerar och skriver nyhetsartiklar för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier. De skildrar politiska, ekonomiska, kulturella, sociala och idrottsliga evenemang. Journalister måste följa etiska regler såsom yttrandefrihet och rätt till genmäle, pressrätt och redaktionella normer för att tillhandahålla objektiv information.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser