Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ritare

Description

Code

3118.3

Description

Ritare upprättar och skapar tekniska ritningar med hjälp av en särskild programvara eller manuella tekniker för att visa hur något är konstruerat eller fungerar.

Alternativ beteckning

kartritare

CAD-tekniker

CAD-ritare

CAD-konstruktör

produktutvecklare

konstruktör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser