Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grossist, järnhandelsvaror och VVS-armatur

Description

Code

3324.4.16

Description

Grossister (järnhandelsvaror och VVS-armatur) undersöker potentiella grossistköpare och -leverantörer och tillgodoser deras behov. De bedriver handel med stora varumängder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: