Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-systemanalytiker

Description

Code

2511.13

Description

IKT-systemanalytiker specificerar systembehov för att uppfylla slutanvändarnas krav. De analyserar systemfunktioner för att definiera sina mål eller syften och för att upptäcka operationer och förfaranden för att uppnå dem så effektivt som möjligt. De utformar även nya it-lösningar för att förbättra företags effektivitet och produktivitet, tar fram utkast till utformning och uppskattade kostnader för nya system, anger hur systemet kommer att fungera och hur data kommer att ses av slutanvändaren. De lägger fram designlösningen för användarna och har ett nära samarbete med användarna för att förverkliga lösningen.

Scope note

Excludes people performing ICT programming.

Alternativ beteckning

IKT-systemerare

systemerare

IT-systemanalytiker

systemanalytiker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser