Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

miljöexpert

Description

Code

2143.2

Description

Miljöexperter söker efter tekniska lösningar för att lösa miljöproblem. De upptäcker och analyserar miljöproblem och utvecklar nya tekniska produktionsprocesser för att motverka dessa problem. De undersöker effekterna av sina tekniska innovationer och lägger fram sina resultat i vetenskapliga rapporter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: