Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

säljchef

Description

Code

1221.3.2.1

Description

Säljchefer utvecklar försäljnings- och inriktningsstrategier för ett företag. De förvaltar försäljningsteam, fördelar försäljningsresurser på grundval av planerna, prioriterar och följer upp kritiska ledtrådar, utarbetar försäljningsplaner och anpassar dem i fortsättningen samt upprätthåller en försäljningsplattform för att spåra alla ledningar och all försäljning.

Alternativ beteckning

säljansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser