Skip to main content

Show filters

Hide filters

lastpallsbyggare

Description

Code

7523.4

Description

Lastpallsbyggare framställer träpallar för lagring, transport och hantering av gods. Lastpallsbyggare använder en maskin som spikar ihop brädor (oftast av barrträ av låg kvalitet som behandlats med värme eller kemikalier). Pallarnas material och form, behandlingsmetoder, antalet spikar och spikningsmönster är i hög grad standardiserade för att möjliggöra utbyte av begagnade lastpallar.

Alternativ beteckning

operatör, trävaruindustri

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: