Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-systemutvecklare

Description

Code

2511.15

Description

IKT-systemutvecklare upprätthåller, granskar och förbättrar systemen för organisatoriskt stöd. De använder befintlig eller ny teknik för att tillgodose särskilda behov. De testar komponenter av både maskinvaru- och programvarusystem samt diagnostiserar och åtgärdar systemfel.

Scope note

Includes ICT system chief developer.

Alternativ beteckning

IT-systemutvecklare

systemprogramutvecklare

systemutvecklare

automatiseringsingenjör

komponentutvecklare

systemprogrammerare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser