Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef för livsmedelstillverkning

Description

Code

1321.2.1.3

Description

Chefer för livsmedelstillverkning övervakar och utövar tillsyn över produktionen och har det övergripande ansvaret för bemanning och tillhörande frågor. De har därför ingående kunskaper om de produkter som tillverkas och deras produktionsprocesser. Dels kontrollerar de processparametrarna och deras inflytande på produkten, dels säkerställer de att bemannings- och rekryteringsnivåerna är tillräckliga.

Scope note

Excludes people working in small companies.

Alternativ beteckning

ansvarig för livsmedelstillverkning

livsmedelstillverkningschef

chefer för livsmedelstillverkning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser