Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

domstolssekreterare

Description

Code

3411.3

Description

Domstolssekreterare utför administrativa och biträdande uppgifter för domstolar och domare. De ansvarar för att godkänna eller avslå ansökningar i samband med informella arvskiften och informellt utnämnande av personliga ombud. De förvaltar ärendekonton och hanterar officiella handlingar. Domstolssekreterare bistår vid rättegångar, till exempel genom att kungöra ärenden och parter, föra protokoll och registrera order från domaren.

Alternativ beteckning

registrator

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: