Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kemisk provare

Description

Code

2113.1.3

Description

Kemiska provare ansvarar för snabb analys av stålprovbitar från metalltillverkningen på plats för att i tid korrigera den flytande metallens kemiska sammansättning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: