Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialist inom IKT-motståndskraft

Description

Code

2529.5

Description

Specialister inom IKT-motståndskraft undersöker, planerar och utvecklar modeller, strategier, metoder, tekniker och verktyg för IKT-motståndskraft som stärker en organisations it-säkerhet, motståndskraft och återhämtning efter katastrofer.

Alternativ beteckning

IKT-motståndskraftsspecialist

specialist inom IT-motståndskraft

katastrofåterställningsexpert

säkerhetschef

specialister inom IKT-motståndskraft

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: