Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laboratorietekniker, fysik

Description

Code

3111.11

Description

Laboratorietekniker (fysik) övervakar fysiska processer och genomför test för tillverkning, utbildning eller forskningsändamål. De arbetar i laboratorier, skolor eller produktionsanläggningar där de hjälper fysiker i deras arbete. De utför tekniskt eller praktiskt arbete och rapporterar om sina resultat.

Alternativ beteckning

laboratorieingenjör

laborant, fysik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: