Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

samordnare, publiceringsverksamhet

Description

Code

1349.19

Description

Samordnare (publiceringsverksamhet) ansvarar för produktion av trycksaker och onlinematerial, t.ex. nyhetsbrev, företagsrutiner, tekniska dokument och andra publikationer för institutioner och företag. De övervakar publiceringsteam och ser till att publikationerna når sin målgrupp.

Alternativ beteckning

samordnare, publikationer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: