Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöingenjör, avfall

Description

Code

2143.1.4

Description

Miljöingenjörer (avfall) projekterar processer, anläggningar och utrustning för insamling, behandling och distribution av avfall. De forskar om miljönormer och -policyer för att optimera avfallshanteringsprocessen och säkerställa en minimal belastning på miljön genom analys och klassificering av det bearbetade avfallet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser