Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

läkemedelskonsulent

Description

Code

2433.2

Description

Läkemedelskonsulenter marknadsför och säljer medicintekniska produkter och utrustning samt läkemedel till hälso- och sjukvårdspersonal. De tillhandahåller produktinformation och visar upp produkters egenskaper för hälso- och sjukvårdspersonal. De förhandlar om och ingår avtal om försäljning av varor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: