Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöingenjör

Description

Code

2143.1

Description

Miljöingenjörer integrerar miljövänliga och hållbara åtgärder i utarbetandet av projekt av olika slag. De syftar till att bevara naturresurser och naturområden. De samarbetar med ingenjörer från andra områden för att fastställa alla konsekvenser som projekt kan få för att utforma olika sätt att bevara naturresurser, förebygga föroreningar och införa sanitära åtgärder.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser