Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ingenjör, effektfördelning

Description

Code

2151.1.5

Description

Ingenjörer (effektfördelning) projekterar och använder anläggningar som distribuerar energi från distributionsanläggningen till konsumenter. Detta gör det möjligt att optimera eldistributionen och se till att konsumenternas behov tillgodoses. De säkerställer även efterlevnad av säkerhetsbestämmelserna genom att övervaka de automatiska processerna i anläggningarna och styra arbetsflödet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser