Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

video- och filmredigerare

Description

Code

2654.5

Description

Video- och filmredigerare ansvarar för montering och redigering av råbilder till en logisk och estetisk sekvens för antingen film, tv eller för hemmabruk. De omordnar inspelade scener och bestämmer vilka särskilda effekter som behövs. Video- och filmredigerare har ett nära samarbete med musikredigerare och musikregissörer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: