Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flygplansmontör

Description

Code

8211.1

Description

Flygplansmontörer använder handverktyg, eldrivna verktyg och annan utrustning såsom CNC-maskiner eller robotar för att bygga, montera och installera monteringsfärdiga delar för flygplan med fasta eller roterande vingar och andra komponenter till luftfartyg, t.ex. flygplansstyrning, flygplanskroppar, riggar och andra mekaniska system osv. De läser och tolkar tekniska ritningar. De använder kontrollsystem för att fastställa komponenternas funktionella prestanda och justera dem efter behov.

Scope note

Includes people working in benches or on aircraft structures.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations