Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kartograf

Description

Code

2165.2

Description

Kartografer upprättar kartor genom att kombinera olika vetenskapliga uppgifter beroende på syftet med kartan (t.ex. topografiska eller politiska kartor eller stadskartor). De kombinerar tolkningen av matematiska beräkningar och mätningar med estetik och visuell avbildning av området för framtagande av kartor. De kan även arbeta med utveckling och förbättring av geografiska informationssystem och kan bedriva vetenskaplig forskning inom kartografi.

Alternativ beteckning

kartritare

kartingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: